اينفوگرافی میوه ها

ديد کلي
در جريان تبديل تخمک به دانه ، جدار تخمدان نيز بر اثر رشد و تغييرات تبديل به ميوه شده، دانه را دربرمي‌گيرد. دانه‌هاي درون ميوه بر اثر باز شدن يا شکستگي و يا تخريب جدار ميوه از آن آزاد شده يا در آن باقي مي‌مانند مانند ميوه‌هاي ناشکوفا . در برخي از گياهان تخمدان بدون تلقيح تخمک به ميوه تبديل مي‌شود. اين قبيل ميوه‌ها را ميوه بکر (پارتنوکارپيک) مي‌گويند.

با رشد و تحولات جدار تخمدان و تبديل آن به ميوه ، ساير بخشهاي مادگي معمولا از بين مي‌روند. در برخي از گياهان قسمتهايي از گل به صورت زوايدي که سبب سهولت پراکنش ميوه مي‌شود در آن باقي مي‌مانند. مانند ميوه آلاله ، شقايق و فندق. اگر مادگي از برچه‌هاي جدا از هم تشکيل شده باشد، هر برچه آن ايجاد ميوه مستقلي را مي‌کند و مجموعه‌اي به نام ميوه مرکب روي نهنج بوجود مي‌آيد مانند ميوه آلاله و ماگنوليا.

ساختمان ميوه رسيده

ميوه مرکب از سه بخش زير است.

برون‌بر ، که از اپيدرم خارجي تخمدان بوجود مي‌آيد.
ميان‌بر ، که از مزوفيل يا پارانشيم برگ برچه‌اي (اسپوروفيل) حاصل مي‌شود.
درون‌بر ، با آنکه ظاهرا اپيدرم داخلي تخمدان به نظر مي‌آيد، ولي از لايه داخلي اپيدرم و از پارانشيم جدار تخمدان ناشي مي‌شود. حد رشد و توسعه قسمت مختلف جدار ميوه ، يا دوام آنها نسبت بهم برابر نيست.

ميوه‌هاي گوشتي

در ميوه‌هاي گوشتي ، فرابر از سلولهاي آبدار و اپيدرم از سلولهاي درشت و گاه پوشيده از کرکهاي پرز مانند تشکيل مي‌يابد. ميان‌بر ميوه‌هاي گوشتي را نوعي بافت پارانشيم مرکب از سلولهاي درشت آبدار ، با جدار نازک سلولزي و واکوئل بزرگ محتوي مواد ذخيره‌اي فراوان تشکيل مي‌دهد. مواد اندوخته در سلولهاي ميان‌بر و ميوه‌ها بسيار متفاوت و بطور کلي مرکب از قندها و اسيدهاي آلي ، مواد روغني و گاهي نشاسته و رنگيزه‌هاي آنتوسيانيک يا کاروتنوئيد است.

درون بر ميوه‌هاي گوشتي ممکن است آبدار و يا به صورت پرده نازکي درآيد. در حالت اخير ميوه تقريبا تماما گوشتي مي‌شود که به آن ميوه سته مي‌گويند. در بعضي از ميوه‌هاي گوشتي درون‌بر و حتي بخشهاي ميان بر نيز چوبي و استخواني شده، تشکيل هسته را مي‌دهند. به ميوه‌هاي داراي هسته مانند گيلاس و هلو ميوه‌هاي شفت مي‌گويند.

ميوه‌هاي خشک

در اين ميوه‌ها فرابر ، خشک و غير قابل نفوذ شده، در هنگام رسيدن دانه‌ها ، بخش رويي آن به صور و اشکال مختلف تحليل رفته، حالت غشايي پيدا مي‌کند. بديهي است در طبيعت فقط همين دو نوع ميوه ، يعني خشک و آبدار وجود نداشته، بلکه صور حد واسط بين ميوه خشک و آبدار بسيار فراوانند.

پراکنش دانه و بذر افشاني

خروج و پراکندگي دانه از محفظه تخمدان را بذر افشاني مي‌گويند. بذر افشاني در ميوه‌هاي آبدار گوشتي بر اثر تاثير عوامل بيولوژيک مانند باکتريها و قارچها صورت مي‌گيرد. بذر افشاني در ميوه‌هاي خشک ممکن است بر اثر مکانيسم خاصي که منجر به شکوفايي ميوه مي‌شود صورت گيرد و يا دانه هنگام رويش درون ميوه باقي مي‌ماند. بنابراين ميوه‌هاي خشک را مي‌توان به 2 گروه شکوفا و ناشکوفا تقسيم نمود.

ميوه‌هاي خشک ناشکوفا

برون بر آنها تا موقع جوانه زدن دانه به آنها دربرمي‌گيرد. اين دسته از ميوه‌هاي خشک غالبا تک دانه‌اي بوده و از نظر ساختمان برون‌بر و جنس مادگي داراي انواع مختلف زير هستند.

فندق: ميوه‌اي يک برچه‌اي با فرابر کم و بيش چوبي شده است. در آلاله‌ها که مادگي مرکب از برچه‌هاي متعدد است ميوه نيز مرکب از فندقه‌هاي متعدد است.

فندقه‌هاي بالدار: برون‌بر اين فندقه‌ها تبديل به بالي غشايي و بادار مي‌شود. ثمرها ممکن است مانند ثمر نارون يا زبان گنجشک ساده يا مانند ثمر افرا از يک تخمدان دو برچه‌اي بوجود آمده، دو گانه و کنار هم قرار گيرند. به ثمرهاي دوتايي دي سامار مي‌گويند.

گندمه: در اين فندقه‌ها که مخصوص گياهان تيره گندم هستند، قشر آلبومين پوشش دانه را کاملا جذب کرده کم و بيش به برون‌بر مي‌چسبند.

ميوه‌هاي خشک شکوفا

در موقع رسيدن دانه‌ها باز شده، دانه رها مي‌شوند. اين ميوه‌ها معمولا محتوي چندين دانه، ندرتا مانند ميوه ماگنوليا داراي يک دانه‌اند. ميوه‌هاي شکوفا ممکن است از مادگي يک برچه‌اي يا از مادگي چند برچه‌اي پيوسته و يا جدا از هم بوجود آمده و داراي حالات زير هستند.
ميوه‌هاي که از يک يا چند برچه جدا از هم حاصل مي‌شوند.

برگه: ميوه‌هايي هستند که از برچه‌هاي آزاد بوجود آمده، با ايجاد ديواره بين برچه‌اي، برچه‌ها از يکديگر جدا و باز مي‌شوند. مانند برگه (فوليکول) گياهان ماگنوليا ، آلاله و بارهنگ آبي.

نيام: ميوه‌هايي هستند که در اغلب گياهان تيره نخود از مادگي يک برچه‌اي بوجود آمده، در هنگام رسيدن با دو شکاف طولي باز مي‌شوند.

ميوه‌هايي که از برچه‌هاي پيوسته و يا متصل بهم با تمکن محوري يا جانبي بوجود مي‌آيند.
مانند ميوه کپسول که از فراوان‌ترين نوع ميوه در غالب گياهان هستند.

ميوه‌هاي سته

سته‌هاي يک دانه‌اي: محتوي يک دانه هستند نظير ميوه برگ‌بو ، فلفل و خرما

سته‌هاي چند دانه‌اي: مانند ميوه‌هاي انگور ، بلادون ، سيب زميني ، زرشک و برخي گياهان ديگر مثل موز ، نارنج ،پرتقال و ليمو که از سته‌هاي چند دانه‌اي هستند.

ميوه‌هاي شفت

درون‌بر در ميوه‌هاي شفت چوبي يا غضروفي است. ميوه‌هاي شفت نيز دو نوع يک خانه‌اي و چند خانه‌اي دارند.

شما می توانيد بهترين خرید اینترنتی و آنلاین را با تخفيف بسيار خوب از ويتابن تهيه نماييد

ميوه‌هاي کاذب

اين ميوه‌هاي از تغيير اندام‌هاي مختلف گل (به جز تخمدان) و رشد آنها مانند نهنج گل ، محور گل ، نهنج مشترک چندين گل و يا اساسا يک گل آذين کامل بوجود مي‌آيد. بهترين مثال اين نوع ميوه‌ها که از تغيير شکل گل آذين حاصل مي‌شوند ميوه توت و شاه توت هستند که در عين حال از ميوه‌هاي مرکب نيز مي‌باشند.

ميوه‌هاي مرکب

ميوه‌هاي مرکب که در عين حال ميوه کاذب نيز هستند از اتحاد و تجمع ميوه‌هاي ساده و بهم فشرده، مانند ميوه توت و ميوه اکثر گياهان گل شيپوري تشکيل مي‌يابند.

قبل از خواب هندوانه نخوريد

بهترين زمان براي خوردن هندوانه ساعت ?? تا ?? و زماني است که دستگاه گوارش بيشترين فعاليت را دارد.

6 دليل خوب براي نوشيدن آب هندوانه

در بين آبميوه‌هاي طبيعي آب هندوانه جزو نوشيدني‌هاي فوق‌العاده‌اي است که سرشار از ويتامين بوده و به خوبي رفع عطش مي‌کند. علاوه براين رنگ زيبا و طعم دلچسب آن، روزتان را مي‌سازد و شما را سر ذوق مي‌آورد. در اين مطلب 6 دليل خوب مي‌آوريم که جاي هيچ شکي براي مصرف اين نوشيدني دلچسب باقي نمي‌گذارد. با ما همراه باشيد.

اثرات شگفت انگيز سيب بر سيستم ايمني

خوشبختانه، سيب در تمام فصول سال در کشورمان موجود است و سرشار از ويتامين‌ها، مواد معدني، فيبر و آنتي اکسيدان‌ها مي‌باشد. اين‌ها همه مواد مغذي هستند که بدن براي دور کردن ويروس‌ها و ساير عفونت‌ها و بيماري‌ها نياز دارد.

تسکين سوزش معده با سيب

سوزش معده يکي از مشکلات رايجي است که بسياري از افراد را درگير کرده است. زماني که اسيد معده به سمت مري بالا مي‌آيد سوزش ايجاد کرده و باعث آزار فرد مي‌شود. تغذيه نامناسب، استرس، ورزش زياد يا پرخوري قبل از خواب جزو عواملي هستند که سوزش معده ايجاد مي‌کنند. اگر شما هم از اين مشکل رنج مي‌بريد بدانيد که سيب مي‌تواند مشکلتان را تا حد زيادي برطرف کند. فيبرهاي موجود در اين ميوه بهشتي باعث خنثي شدن اسيد معده مي‌شوند.

جوان‌سازي پوست با انگور

بدون شک خيلي از ما هميشه به دنبال راه چاره‌اي هستيم تا پوست با طراوت و جواني داشته باشيم. روش‌هاي زيادي براي جوان‌سازي پوست وجود دارد که برخي بسيار پرهزينه هستند. اما در عوض جايگزين‌هاي طبيعي و سالمي نيز وجود دارند که طراوت و شادابي پوست را حفظ مي‌کنند. خوشبختانه استفاده از انگور يکي از روش‌هاي طبيعي براي جوان‌سازي پوست است.

بهترين ميوه‌ها براي صبحانه

ميوه‌ها يکي از مفيدترين گروه‌هاي غذايي براي بدن هستند. در واقع به لطف ويتامين‌هايي که دارند باعث تقويت سيستم ايمني بدن شده و از بروز بيماري‌هايي مانند سرماخوردگي و آلرژي‌ها پيشگيري مي‌کنند. علاوه براين مواد معدني و فيبرهاي موجود در اين مواد غذايي نقش بسيار مهمي در بهبود سلامتي دارند.

خرمالو: گنجينه‌اي زير پوست نارنجي

شکل و شمايلش شبيه گوجه‌فرنگي است، رنگ آن مانند هويج و بافتي شبيه به سيب دارد؛ اما هيچ‌کدام از اين‌ها نيست. خواص فوق‌العاده‌اي دارد؛ خرمالو را مي‌گوييم. ميوه‌اي که اگر کامل رسيده باشد نرم و شيرين است.

انار؛ از خواص و فوايد تا نکات مهم براي مصرف [اينفوگرافيک]

مي‌دانيد «انار» اين ميوه بهشتي به تقويت سيستم ايمني بدن کمک مي‌کند و خواص ضد ويروسي دارد. بهتر است اگه يبوست داريد انار را با پرده‌هاي سفيدش بخوريد.

نارنگي يعني سلامتي يعني زيبايي

نارنگي به خانواده خوش‌رنگ و لعاب مرکبات تعلق دارد. وقتي گرماي تابستان جاي خود را به خنکاي پاييز و سرماي زمستان مي‌دهد اين ميوه نارنجي‌ رنگ خوشمزه و آبدار، زيبايي فصل سرما را چند برابر مي‌کند. اين بار که مشغول پوست گرفتن يک عدد نارنگي شديد سرسري اين کار را انجام ندهيد و بدانيد که يک دنيا خاصيت زيبايي و درماني زير اين پوست نرم و لطيف نهفته است.

اينفوگرافيک| خواص انواع انگور با رنگ‌هاي مختلف

انگور؛ اين ميوه‌ي پرخاصيت تابستاني، اگر به اندازه مصرف شود، مي‌تواند تاثيرات فوق العاده‌اي بر سلامتي بگذارد. انگور انواع مختلفي دارد که به شکل‌هاي مختلف مانند مويز، کشمش، سرکه و… مورد استفاده قرار مي‌گيرند و هر کدام خواص خاص خودش را دارد.

اينفوگرافيک| خواص هندوانه براي سلامتي

هندوانه ميوه‌اي است شيرين و آبدار كه نه تنها باعث رفع تشنگي در هواي گرم تابستان مي‌شود بلكه اثرات بسيار مفيد ديگري هم دارد.

اينفوگرافي فوايد مصرف 2 تا 3 عدد خرما در روز

يکي از محبوب‌ترين خوراکي‌هاي ماه مبارک رمضان خرما است که علاوه بر توصيه‌هاي ديني به دليل داشتن ويتامين‌ها و املاح زياد، جايگاه خاصي در سفره‌هاي افطاري و سحري دارد.

شما می توانید بهترین خریدها را در فروشگاه اینترنتی ویتابن با تخفیف مناسب خرید نمایید

برای بازدید از فروشگاه ویتابن کلیک کنید

ارسال به سراسر کشور از طريق پست

فروشگاه ویتابن
ارسال دیدگاه